Anak-anak menyaksikan TV di pos TNI Yanggandur (Diambil oleh Siti Hudaiyah)

Anak-anak menyaksikan TV di pos TNI Yanggandur (Diambil oleh Siti Hudaiyah)

Anak-anak menyaksikan TV di pos TNI Yanggandur (Diambil oleh Siti Hudaiyah)