Raja Udang Irian Sayap Biru/Blue-winged Kookaburra (Dacelo leachii) (Diambil oleh Siti Hudaiyah)

Raja Udang Irian Sayap Biru/Blue-winged Kookaburra (Dacelo leachii) (Diambil oleh Siti Hudaiyah)

Raja Udang Irian Sayap Biru/Blue-winged Kookaburra (Dacelo leachii) (Diambil oleh Siti Hudaiyah)