Kakatua Raja/Palm Cockatoo (Probosciger aterrimus) (Diambil oleh Siti Hudaiyah)

Kakatua Raja/Palm Cockatoo (Probosciger aterrimus) (Diambil oleh Siti Hudaiyah)

Kakatua Raja/Palm Cockatoo (Probosciger aterrimus) (Diambil oleh Siti Hudaiyah)